Onderling dressuur                                                                                                     

Commissie onderlinge paardendressuur:  Patricia Punselie

Commissie onderlinge ponydressuur: Danielle Rietdijk

 

RV ’t Colinsland organiseert samen met Manege Tinte onderlinge dressuur voor paarden- en ponyruiters.
De actuele wedstrijddatums kunt u vinden op de kalenderpagina, of op de facebookpagina van RV het Colinsland en hangt op het bord in de gang van de kantine.

 

Regelement onderlinge paardendressuur                            

Om een wedstrijddag zo voorspoedig, sportief en gezellig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat iedere deelnemer op de hoogte is van de huisregels. Hieronder vind je het regelement van de onderlinge dressuur voor paarden en pony’s. Dit is een aanvulling op het officiële KNHS regelement, welke je terug kan vinden in het wedstrijdboek en onder het kopje 'KNHS'.

 

Voor- en tijdens de wedstrijd                                                                    

Wedstrijdkleding   ponydressuur
Hiervoor gelden de voorschriften zoals ze in het KNHS regelement staan beschreven. Uitzonderingen zijn de eerste twee keer dat een deelnemer mee doet aan de wedstrijden van onze vereniging. Zij mogen zoveel mogelijk in het zwart/blauw – wit/crème starten.Cap en rijlaarzen/chaps zijn altijd verplicht.

Kosten
Pony's: leden betalen €7,- per proef en niet leden betalen €11,- euro per proef.
Paarden: leden betalen €11,- per proef en niet leden betalen €12,50 per proef.
Niet-leden mogen twee keer mee doen aan een wedstrijd van de vereniging zonder lid te worden. Voor de huur van een manegepaard wordt per 1 maart € 7,50 in rekening gebracht en voor een manegepony € 5,00.

Proeven
De vereniging bepaald, per maand, welke uitgeschreven proeven er gereden mogen worden. Hier mag niet van afgeweken worden (ook niet HC). Er is een vrije keuze om deel  te nemen aan slechts 1 proef. In dit laatste geval mag de deelnemer zelf 1 van deze proeven uitkiezen
.
Inschrijving
Je kunt je inschrijven door middel van de inschrijflijst in het wedstrijdboek, welke in de kantine is terug te vinden. Kom je van buiten af, dan kun je je uiteraard ook telefonisch of per mail inschrijven bij de desbetreffende commissie.
 
Afmelden
Deelnemers die niet aan een wedstrijd kunnen deelnemen, dienen zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd af te melden, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Meldt men zich na de woensdag voorafgaand aan de wedstijd af dan is men het startgeld verschuldigd.

Klasse 
Inschrijven kan in de klasse waarin je ook volgens het KNHS regelement mag starten. Wanneer je voor het eerst mee doet, start je in de klasse BB (pony’s) Wanneer je 10 winstpunten hebt gehaald, mag je doorstromen naar de volgende klasse. Bij het behalen van 20 winstpunten, moet je door naar de volgende klasse. Dit geldt voor zowel privé paarden/pony's en manege paarden. Heb je hier vragen over? Kom dan naar de desbetreffende commissie.

Starttijden
De starttijden worden binnen een week voor de wedstrijd bekend gemaakt via facebook en d.m.v. een lijst in de kantine.
 
Prijsuitreiking
De tijden van de prijsuitreikingen worden vermeld op de startlijsten en gebeuren per gereden klasse.
 
Overig:
Het is niet toegestaan om met hulpmiddelen aan een wedstrijd deel te nemen. Denk hierbij aan een slof teugel, peeskappen, martingaal, Tiedeman teugel, enz. Zie het KNHS regelement voor meer informatie hierover.

- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opruimen  van de mest van het paard of pony. Zorg dat dit opgeruimd wordt, zodra je proef afgelopen is of ruim het direct op, wanneer het in de losrijbaan gebeurd.

- De deelnemer is zelf verantwoordelijk om een lezer te regelen tijdens de proef.
 

Voor de manegeruiters

Paardendressuur
Een manegepaard mag met maximaal 2 ruiters deelnemen aan een wedstrijd. Probeer rekening met elkaar te houden in de voorbereiding en het losrijden. Ruiters die een manegepaard huren gaan vóór op andere ruiters. Manegepaarden mogen maximaal 20 minuten voor de proef losrijden. Uitzonderingen alleen in overleg met Chantal. Nieuwe manegepaarden mogen alleen in overleg met Chantal deelnemen aan wedstrijden.


Ponydressuur
Deelnemers kunnen zich per pony inschrijven zoals vermeld staat op de inschrijflijst. Er wordt per groep, gezamenlijk en onder begeleiding los gereden in de kleine bak. De tijden staan vermeld op de startlijst. Manegepony’s mogen in de los-rijbaan (grote bak) ALLEEN stappen. Ruiters die een manegepony huren gaan vóór op andere ruiters.Inschrijven met een pony gaat altijd in overleg met Priscilla.
 

Leeftijden aanvang wedstrijden
Deelnemers mogen vanaf 1 januari van het jaar waarin de 12- jarige leeftijd bereikt wordt, uitkomen in wedstrijden voor paarden.

Deelnemers mogen vanaf de dag waarop men 6 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt, met een pony deelnemen aan wedstrijden voor pony’s.
 

Seizoenkampioenschap    Wedstrijdweekend Sarah Neoufal                

Aan het eind van ieder seizoen (september t/m juni) worden de seizoenkampioenen bekend gemaakt. De uitreiking hiervan gebeurd tijdens het wedstrijdweekend. Er wordt voor iedere klasse (indien voldoende deelnemers) een prijs (of prijzen) uitgereikt. Hieronder vind je de voorwaarden:

Een minimum aantal wedstrijden gereden hebben, afhankelijk van het aantal wedstrijden tijdens een seizoen:

 
Aantal wedstrijden in het seizoenMinimaal aantal gereden wedstrijden
10 en 9 5
8 en 7 4
6 en 5 3
4 en 3 2

Bijvoorbeeld: je hebt 6 wedstrijden gereden, dan tellen de 5 hoogste scores. Dus hoe vaker je meedoet, hoe meer kans je maakt!

Wanneer je 2 proeven tijdens een wedstrijd rijdt, dan telt de hoogste score van 1 van deze proeven hiervan mee.
Deelnemers op een privépaard- of pony doen mee per combinatie(ruiter en paard/pony). Voor manegeruiters geldt deelname per persoon.

Seizoenkampioen wordt je per klasse. Hou hier dus rekening mee wanneer je naar een andere klasse wilt overstappen gedurende het seizoen. Halverwege het seizoen (januari) maken we per categorie een tussenstand bekend. Deze wordt op de manege opgehangen en kan ingezien worden. Daarna houden we het spannend tot de laatste wedstrijd gereden is

Het aantal prijzen dat uitgereikt wordt tijdens het wedstrijdweekend, is afhankelijk van het aantal deelnemers welke voldoen aan bovenstaande voorwaarden:

Aantal deelnemersAantal prijzen 
1-4 1ste plaats
4-8 1ste en 2e plaats
8-12 1ste, 2e en 3e plaats

NB: wanneer er geen deelnemers in een bepaalde klasse zijn, die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, hebben we ook geen prijs voor deze klasse.

Wij doen ons best om een wedstrijddag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Er is veel voorbereidend werk en ook op de wedstrijddag zelf zijn we druk in de weer. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat wij iets over het hoofd zien of dat er iets mis gaat. Wij horen dit dan natuurlijk graag en willen jullie dan ook vragen om dit bij ons te melden. Ook andere suggesties zijn altijd welkom.

Wij wensen iedereen een hele leuke wedstrijddag!

Namens het bestuur van RV ’t Colinsland