KNHS knhs

Commissie KNHS: Naomi de Groot

RV ’t Colinsland is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (K.N.H.S.) en organiseert iedere maand 1 of meerdere wedstrijden voor promotie op thuisbasis Manege Tinte in Tinte. In de zomer is hiervoor een buitenbak van 20 x 40 meter beschikbaar (inrijden is dan indoor) , in de winter is hiervoor een binnenbak van 20 x 40 meter beschikbaar (inrijden geschied dan in de naastgelegen indoor bak).

Er kan gestart worden in de klasse BB, B, L1, L2, M1 en M2. Inschrijven gaat online via Mijn KNHS.

Door deel te nemen aan deze wedstrijden worden uw (winst)punten landelijk geregistreerd en heeft u toegang tot deelname aan kring(kampioenschappen)-wedstrijden en eventueel aan regionale en landelijke wedstrijden.

Controleer als ruiter altijd de uitslagenlijsten van uw rubriek(en) op het juiste paard en de juiste uitslag. Wijzigingen kunnen alleen nog op de dag zelf gecorrigeerd worden door het wedstrijdsecretariaat!

 

Startlijst 
Voor de meest actuele startlijsten, kijk op www.startlijsten.nl.

Heb je vragen over de startlijst? Neem dan contact op met de commissie KNHS dressuur.

Rijbaanregels
Bij het losrijden voor een wedstrijd en bij vrij rijden gelden enkele regels in de rijbaan:

- De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
- Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
- Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
- Als er meerdere combinaties rijden, dan gaat het dressuur rijden voor springen of mennen.

 

Afmelden
Het komt helaas regelmatig voor dat deelnemers zich niet op de juiste wijze afmelden en zich zelfs helemaal niet afmelden. Dit is voor de organisatie, maar ook voor de overige deelnemers, heel vervelend. Om het ‘niet juist omgaan’ met de richtlijnen rondom afmelden (artikel 4) zo veel mogelijk te beperken is het beleid op dit gebied per 1 april 2004 als volgt:

Deelnemers die niet aan een wedstrijd kunnen deelnemen, dienen zich uiterlijk de woensdag voorafgaand van de wedstrijd af te melden, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Meldt men zich in de dagen erna af dan is men het startgeld verschuldigd. 

Het is noodzakelijk je afmelding schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Een wedstrijdgevende organisatie kan deelnemers die zich niet, niet juist of niet tijdig afmelden voordragen aan de KNHS voor het nemen van een maatregel, waarna de KNHS een administratieve heffing kan opleggen of een andere maatregel treft. Wanneer een lid het niet eens is met het feit dat hij door de wedstrijdgevende organisatie is voorgedragen bij de KNHS, dient hij zich te wenden tot de wedstrijdgevende organisatie. De penningmeester of wedstrijdsecretaris ontvangt om deze reden dan ook altijd een afschrift van de correspondentie.