KNHS knhs

Commissie KNHS: Anja Punselie

RV ’t Colinsland is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (K.N.H.S.) en organiseert iedere maand 1 of meerdere wedstrijden voor promotie op thuisbasis Manege Tinte in Tinte. In de zomer is hiervoor een buitenbak van 20 x 40 meter beschikbaar (inrijden is dan indoor) , in de winter is hiervoor een binnenbak van 20 x 40 meter beschikbaar (inrijden geschied dan in de naastgelegen indoor bak).

Er kan gestart worden in de klasse BB, B, L1, L2, M1 en M2. Inschrijven gaat online via Mijn KNHS.

Door deel te nemen aan deze wedstrijden worden uw (winst)punten landelijk geregistreerd en heeft u toegang tot deelname aan kring(kampioenschappen)-wedstrijden en eventueel aan regionale en landelijke wedstrijden.

Controleer als ruiter altijd de uitslagenlijsten van uw rubriek(en) op het juiste paard en de juiste uitslag. Wijzigingen kunnen alleen nog op de dag zelf gecorrigeerd worden door het wedstrijdsecretariaat!

 

Startlijst 
Voor de meest actuele startlijsten, kijk op www.startlijsten.nl.

Heb je vragen over de startlijst? Neem dan contact op met de commissie KNHS dressuur.

Rijbaanregels
Bij het losrijden voor een wedstrijd en bij vrij rijden gelden enkele regels in de rijbaan:

- De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
- Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
- Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
- Als er meerdere combinaties rijden, dan gaat het dressuur rijden voor springen of mennen.

 

Afmelden
Deelnemers die zich na sluitingsdatum van inschrijven afmelden dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de wedstrijdorganisatie te voldoen. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS bij invordering van deze gelden een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst. Art. 43 per 1 april 2018.

 

Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen zich tot uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd schriftelijk af te melden tenzij hiervoor in het vraagprogramma een andere procedure en/of een ander tijdstip is aangegeven. Indien een deelnemer niet of niet tijdig op de in dit artikel vermelde wijze is afgemeld, kan deze door de wedstrijdorganisatie bij de KNHS worden voorgedragen voor een administratieve maatregel. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de desbetreffende deelnemer hiervoor een administratieve maatregel opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.

 

Het is noodzakelijk je afmelding schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Een wedstrijdgevende organisatie kan deelnemers die zich niet, niet juist of niet tijdig afmelden voordragen aan de KNHS voor het nemen van een maatregel, waarna de KNHS een administratieve heffing kan opleggen of een andere maatregel treft. Wanneer een lid het niet eens is met het feit dat hij door de wedstrijdgevende organisatie is voorgedragen bij de KNHS, dient hij zich te wenden tot de wedstrijdgevende organisatie. De penningmeester of wedstrijdsecretaris ontvangt om deze reden dan ook altijd een afschrift van de correspondentie.